Re-direct
Image default
Onderwijs

Geef op de best mogelijke manier les

Een belangrijk onderdeel aan leerkracht zijn, is ervoor zorgen dat er sprake is van een effectief klassenmanagement binnen de klas die je lesgeeft. Hoewel je hier in eerste instantie niet gelijk mee bezig zal zijn als je net begint als leerkracht, is dit toch wel erg belangrijk om te doen. Onder een effectief klassenmanagement vallen alle maatregelen die je als leerkracht neemt om het klimaat binnen een klas zo gunstig mogelijk te laten zijn. Hoe zo’n klimaat eruit moet zien zal veel verschillen per klas. Zo is een effectief klassenmanagement dan ook zeer leeftijdsgebonden waardoor er niet maar één soort klassenmanagement als goed kan worden beschouwd.

Goede communicatie en innovatie is belangrijk

Wel zijn er een aantal aspecten binnen een effectief klassenmanagement die in elke klas als essentieel beschouwd kunnen worden. Een element wat erg belangrijk is in iedere klas is duidelijke communicatie. Hoewel dit misschien als zeer vanzelfsprekend klinkt, zal dit toch niet het geval zijn binnen iedere klas. Je kunt als leerkracht op verschillende manieren de communicatie verbeteren. Zo kun je bij de deur gaan staan om de leerlingen te begroeten, maar ook is echt in gesprek gaan met een leerling een goede manier om de communicatie te bevorderen. Naast communicatie binnen het onderwijs is het ook belangrijk dat er sprake is van innovatie onderwijs.

Bereid leerlingen altijd goed voor op de toekomst

Innoveren is iets wat bij de mens hoort en wat dan ook nooit zal stoppen. Als leerkracht is het dan ook belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin veel geïnnoveerd wordt. De wereld staat namelijk nooit stil en dus zal het goed zijn voor de leerlingen om zich hiervan bewust te zijn. Ook in het onderwijs zelf is er veel sprake van innovatie. Zo ontstaan er bijvoorbeeld steeds meer scholen die werken met iPads in de klas. Dit is een technologische vorm van innovatie waar veel leerlingen goed mee om kunnen gaan en dit terwijl de iPad nog niet eens heel erg lang bestaat.

Technologie helpt bij effectief klassenmanagement

Op technologisch gebied wordt enorm veel geïnnoveerd en dit zal waarschijnlijk de eerstkomende jaren ook niet snel ophouden. Door leerlingen met alle nieuwe technologieën over weg te laten gaan zullen ze goed voorbereid zijn op een steeds veranderende toekomst. Het is dan ook verstandig om rekening te houden met alle nieuwe innovaties bij effectief klassenmanagement. Vele nieuwe technologische innovaties kunnen namelijk erg goed van pas komen. Ze kunnen vaak meehelpen met het verbeteren van het klimaat in de klas doordat ze vele verschillende functies hebben. Hier gebruik van maken als leerkracht is dan ook vaak een goede zet.

 

 

 

https://septemberonderwijs.nl/effectief-klassenmanagement