Re-direct
Image default
Woning en Tuin

Zelf asbest verwijderen

Er is asbest in je woning aanwezig en je wilt het zelf verwijderen. Het verwijderen, of saneren van asbesthoudend materiaal is een gevaarlijke klus. Of je asbest zelf mag verwijderen of een asbestsaneringsbedrijf dient ingeschakeld worden, lees je hier. 

 

Asbest is een kankerverwekkende stof en is volgens onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad gevaarlijk voor de gezondheid. Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Het verwijderen, of saneren van asbesthoudend materiaal is een gevaarlijke klus. Wanneer we het hebben over asbestsanering spreken we over het vrij maken van een woning die mogelijk is belast met asbesthoudende materialen. 

 

Bij het verwijderen van asbest kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Er zijn daarom veel regels aan verbonden. Meestal zullen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een asbestbedrijf. Deze bedrijven beschikken over hulpmiddelen en kennis, die nodig zijn om het asbestverwijderings proces veilig te laten verlopen. In enkele gevallen mag je als particulier zelf asbest verwijderen.

 

Asbest verwijderen als particulier

Wanneer je zelf asbesthoudend materiaal gaat verwijderen, vergeet dan niet te zorgen voor de juiste voorzorgsmaatregelen. Wat de soort asbest betreft, mag je alleen vaste asbest (hechtgebonden asbest) zelf verwijderen. Hechtgebonden asbest is asbest wat zich gehecht heeft aan bijvoorbeeld dakleien, golfplaten, rioleringen en golfplaten. In dit geval zitten de asbestvezels vast in het materiaal. 

 

Daarnaast mag je alleen zelfstandig asbest saneren als: 

 • Wanneer je een asbesthoudende muur, plafond of dak wilt verwijderen, heb je toestemming van de gemeente nodig. De gemeente bepaalt of je dit zelfstandig mag verwijderen of dat je dit door een asbestsaneringsbedrijf moet laten doen.

 • Je mag zelf bepaalde materialen verwijderen die asbest bevatten zoals, vastgeschroefde golfplaten of een vensterbank.

 • De oppervlakte mag niet groter dan 35 m2 zijn. Wanneer de oppervlakte groter is, schakel dan een professioneel bedrijf in.

 

Maatregelen bij het verwijderen van asbest

Asbest verwijderen is een gevaarlijke klus. Daarom hebben we een aantal maatregelen op een rij gezet wanneer je dit zelf gaat doen.

 

Maatregelen voor het verwijderen van asbest: 

 • Trek beschermende kleding aan: een aansluitend stofmasker, een wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. Deze materialen vind je bij een gespecialiseerde bouwhandel.

 • Verwijder je asbest buiten een gebouw? Schakel ventilatiesystemen uit en sluit de ramen en deuren van het gebouw.

 • Dek de onderliggende vloer en materialen af met folie om loskomende stukken op te vangen.

 

Maatregelen tijdens het verwijderen van asbest: 

 • Vermijd stof door het asbest te bevochtigen. Dat doe je door water te vernevelen. Dit houdt in dat water in de vorm van kleine druppeltjes aan de lucht wordt toegevoegd. Er ontstaat een nevel.

 • Gebruik alleen handwerktuigen (schroevendraaier of handzaag voor het doorzagen van bouten) en geen mechanische werktuigen zoals schuurmachines). Alle werktuigen die stof veroorzaken, maken namelijk asbestvezels los.

 • Probeer het asbest niet te breken.

 • Gooi het asbest nooit naar beneden. Breng het voorzichtig naar de begane grond.

 

Maatregelen na het verwijderen van asbest: 

 • Verpak het asbest dubbel en zo intact mogelijk. Gebruik een verpakking die is aangepast aan de grootte van de stukken asbest. Je hebt hiervoor dubbele plastic zakken.

 • Scheid het asbestafval van het sloopafval.

 • Heb je binnenshuis asbest verwijderd? Maak alles schoon met water. Ga niet stofzuigen! Verpak de gebruikte dweil en doeken dubbel en voer ze samen met het asbestafval af. 

 • Spoel je schoenen buiten af. Doe de wegwerpoverall uit en het stofmasker als laatste. Voer deze ook verpakt af met het asbestafval.

 • Voer het verwijderde asbest af bij de milieustraat in je gemeente, daar zijn echter wel regels aan verbonden. In de meeste gevallen moet je, als je asbesthoudende materialen aanlevert, je melden bij een van de medewerkers van de milieustraat.

Asbest sanering bedrijf

Wil je het asbest saneren uitbesteden aan een bedrijf bij jou in de buurt? Met de MyGo matchmaker vind je direct een betrouwbare en ervaren asbest specialist bij jou in de buurt.