Re-direct
Image default
Dienstverlening

Alles in één softwarepakket voor zorgprofessionals

Benieuwd wat de Incura praktijksoftware voor jou als zorgverlener kan betekenen? We geven je een eerste indruk! Belangrijk om mee te beginnen is dat Incura multifunctioneel is. Het is logopedie, oefen, GGZ, ergo en fysio software. We hebben het hier over een alles-in-één-pakket. Je agenda, de boekhouding, het EPD, de facturering en je meetinstrumenten: je vindt ze in of koppelt ze aan Incura. Essentieel is verder dat je online werkt. Dit betekent dat je -indien nodig- thuis en onderweg, ’s morgens vroeg en ’s avonds laat over gegevens kunt beschikken. Beveiliging heeft de hoogte prioriteit bij het Incura-team. Jaarlijks vindt certificering plaats volgens NEN 7510 en ISO 27001. Laatstgenoemde is de internationale standaard als het om informatiebeveiliging gaat. NEN 7510 is een speciaal op de Nederlandse zorgbranche gerichte veiligheidsnorm, ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie-instituut. 

Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens hebben de makers van Incura vastgelegd in een zogenoemde privacyverklaring. Het gaat in dit geval om persoonsgegevens die jij als klant aan Incura geeft. In de verklaring staat vermeld hoe omgegaan wordt met data. Tevens staan jouw rechten duidelijk op een rij. We geven je een inkijkje in de privacyverklaring. Een aantal redenen waarom Incura (onderdeel van Winbase Software en Adviezen BV) gegevens verzamelt:

-voor gebruikerslicenties, evenementen en trainingen;

-voor begeleiding bij het gebruik van de software;

-voor onderlinge correspondentie zowel inhoudelijk als financieel.

Persoonsgegevens waarover Incura beschikt zijn onder meer naam, adres, telefoonnummer, email en bankrekening. Met derden wordt een en ander niet gedeeld. Is de wettelijke bewaartermijn verstreken dan vernietigt Incura digitale en papieren informatie. Jij als klant hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens:

-inzagerecht in het dossier;

-rectificatierecht binnen het dossier;

-recht op vernietiging van het dossier.

Dit betekent dat je de betreffende data kunt inzien en er een afschrift van kunt opvragen. Kloppen er zaken niet dan moeten die op jouw verzoek aangepast worden. Aan een aanvraag tot volledige opheffing van jouw dossier moet binnen drie maanden gehoor worden gegeven. Dit laatste moet wel in overeenstemming zijn met de eerder genoemde bij wet vastgestelde bewaarplicht.